Pangrojong: jumlah jeung jadwal tina itunganKumaha ngitung jumlah pangrojong anak ngagunakeun skala jeung grid of departemen Kaadilan